Metakittrun Economie wereldwijde financiële instellingen en internationale handel

wereldwijde financiële instellingen en internationale handel

wereldwijde financiële instellingen en internationale handel post thumbnail image


veel organisaties dragen bij aan de regulering van het internationale financiële systeem. De volgende instellingen ondersteunen de wereldhandel en de financiële betrekkingen en dragen bij tot de ontwikkeling van een zwakke economie::
zeměkoule
Aziatische Ontwikkelingsbank-ADB, opgericht in 1966. Ondersteuning van de economische groei in Azië en het Verre Oosten (leningen, technische bijstand).
Bank voor Internationale Betalingen-BIS, opgericht in 1930. Het draagt bij aan financiële en financiële samenwerking en stabiliteit, verleent financiële diensten aan centrale banken en neemt ook deel aan economisch onderzoek.
Europese Bank voor Wederopbouw en ontwikkeling – EBWO, opgericht in 1991. Het is bedoeld om economische hervormingen in Midden-en Oost-Europa te bevorderen.
Europese Centrale Bank-ECB, Opgericht in 1998. Het bepaalt het monetaire beleid van de Eurozone, voert valutatransacties uit, houdt de reserves van de lidstaten aan en bevordert de goede werking van het betalingssysteem.
Inter-Amerikaanse Ontwikkelingsbank-IDB, opgericht in 1959. Het financiert de economische en sociale ontwikkeling van beide Amerika \’ s.
Internationale Bank voor Wederopbouw en ontwikkeling-IBRD, De Wereldbank, de stichting, werd opgericht in 1944. Het biedt met name langetermijninvesteringsmiddelen, technische bijstand en economisch advies.
Internationaal Monetair Fonds, De Stichting werd opgericht in 1944. VN-agentschap voor de bevordering van financiële samenwerking, handel en wisselkoersstabiliteit. Het financiert leningen aan lidstaten die in economische moeilijkheden verkeren.
organisatie voor Economische Samenwerking en ontwikkeling-OESO, opgericht in 1961. Bevordering van de coördinatie van het Economisch en sociaal beleid tussen de lidstaten (economisch ontwikkelde landen) om economische groei en meer werkgelegenheid te bereiken.
Wereldhandelsorganisatie – WTO, Opgericht in 1995. De sluiting van internationale handelsovereenkomsten te regelen, geschillen tussen lidstaten op te lossen en handelsbelemmeringen te verminderen. Er zijn twee soorten gemeenschappen in de vrije handel:
vrijhandelszone: een groep landen die onderling zijn overeengekomen om tarieven, quota en exportbevorderingsmaatregelen te elimineren, terwijl tarieven en quota voor niet-lidstaten worden gehandhaafd. Een voorbeeld is de Noord – Amerikaanse vrijhandelsgemeenschap NAFTA, opgericht door Canada, de Verenigde Staten en Mexico.
bezdomovec
douane-unie: een associatie van landen die is overeengekomen om tariefbarrières tussen de leden te verwijderen en creëerde gemeenschappelijke tarieven tegen niet-leden. Een voorbeeld van een douane-unie is de Europese Unie. Naast de vrije handel past zij onder haar leden een gemeenschappelijk handels -, landbouw -, veiligheids-en vervoersbeleid toe.

Related Post

wereldwijde financiële instellingen en internationale handel

wereldwijde financiële instellingen en internationale handel post thumbnail image


veel organisaties dragen bij aan de regulering van het internationale financiële systeem. De volgende instellingen ondersteunen de wereldhandel en de financiële betrekkingen en dragen bij tot de ontwikkeling van een zwakke economie::
zeměkoule
Aziatische Ontwikkelingsbank-ADB, opgericht in 1966. Ondersteuning van de economische groei in Azië en het Verre Oosten (leningen, technische bijstand).
Bank voor Internationale Betalingen-BIS, opgericht in 1930. Het draagt bij aan financiële en financiële samenwerking en stabiliteit, verleent financiële diensten aan centrale banken en neemt ook deel aan economisch onderzoek.
Europese Bank voor Wederopbouw en ontwikkeling – EBWO, opgericht in 1991. Het is bedoeld om economische hervormingen in Midden-en Oost-Europa te bevorderen.
Europese Centrale Bank-ECB, Opgericht in 1998. Het bepaalt het monetaire beleid van de Eurozone, voert valutatransacties uit, houdt de reserves van de lidstaten aan en bevordert de goede werking van het betalingssysteem.
Inter-Amerikaanse Ontwikkelingsbank-IDB, opgericht in 1959. Het financiert de economische en sociale ontwikkeling van beide Amerika \’ s.
Internationale Bank voor Wederopbouw en ontwikkeling-IBRD, De Wereldbank, de stichting, werd opgericht in 1944. Het biedt met name langetermijninvesteringsmiddelen, technische bijstand en economisch advies.
Internationaal Monetair Fonds, De Stichting werd opgericht in 1944. VN-agentschap voor de bevordering van financiële samenwerking, handel en wisselkoersstabiliteit. Het financiert leningen aan lidstaten die in economische moeilijkheden verkeren.
organisatie voor Economische Samenwerking en ontwikkeling-OESO, opgericht in 1961. Bevordering van de coördinatie van het Economisch en sociaal beleid tussen de lidstaten (economisch ontwikkelde landen) om economische groei en meer werkgelegenheid te bereiken.
Wereldhandelsorganisatie – WTO, Opgericht in 1995. De sluiting van internationale handelsovereenkomsten te regelen, geschillen tussen lidstaten op te lossen en handelsbelemmeringen te verminderen. Er zijn twee soorten gemeenschappen in de vrije handel:
vrijhandelszone: een groep landen die onderling zijn overeengekomen om tarieven, quota en exportbevorderingsmaatregelen te elimineren, terwijl tarieven en quota voor niet-lidstaten worden gehandhaafd. Een voorbeeld is de Noord – Amerikaanse vrijhandelsgemeenschap NAFTA, opgericht door Canada, de Verenigde Staten en Mexico.
bezdomovec
douane-unie: een associatie van landen die is overeengekomen om tariefbarrières tussen de leden te verwijderen en creëerde gemeenschappelijke tarieven tegen niet-leden. Een voorbeeld van een douane-unie is de Europese Unie. Naast de vrije handel past zij onder haar leden een gemeenschappelijk handels -, landbouw -, veiligheids-en vervoersbeleid toe.

Related Post